OrtoGratka

Kurs "Ortogratka" to jeden z najskuteczniejszych w Polsce programów nauki ortografii dla dzieci. 

Jego wyjątkowość i nowatorstwo opiera się o zastosowanie technik pamięciowych w procesie uczenia się.
Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, którzy opanowali już umiejętność pisania i czytania.

Jest również bardzo przydatny wszystkim tym, którym ortografia sprawia kłopoty nawet w późniejszym okresie nauki. 

Doskonale sprawdza się wśród osób dyslektycznych i dysortograficznych dając w krótkim czasie bardzo widoczne efekty.

Skuteczność nauki opiera się o wykorzystanie mnemotechnik, które poznane informacje pozwalają zachować w pamięci długotrwałej.
Dzieje się to z uwagi na fakt, że w procesie zapamiętywania wykorzystywane są konkretne obrazkowe symbole, które są łatwo rozpoznawalne i jednoznacznie kojarzące się z daną trudnością ortograficzną.
Nauka poprzez asocjacje, budowanie wesołych skojarzeń oraz wykorzystanie pozytywnych emocji sprawia, że ta forma zdobywania wiedzy traktowana jest przez uczniów bardziej jak zabawa niż standardowa nauka.

Program zajęć nastawiony jest nie tylko na utrwalenie reguł ortograficznych, lecz także na skuteczną naukę słów wyjątkowych i niepodlegających konkretnym zasadom, gdyż właśnie z takimi słowami uczniowie mają najwięcej kłopotów.

Kurs składa się z dwóch głównych części tematycznych. Pierwsza z nich rozwiązuje problemy związane z pisownią rz, ż, sz, ó, u, ch, h, m, n, ą, ę, w, f. Z kolei druga dotyczy trudniejszych zagadnień pisowni razem bądź osobno poszczególnych słów i cząstek „nie" i „by", pisowni małą i wielką literą, końcówek: i, ii, ji, ą, ę, oł, eł, ął, ęł, wygłosów: w, f, p, b, d, t, k, g, z, s oraz zmiękczeń ś, ć, ź, ń, dź i rodzin wyrazów.
Dzięki specjalnemu systemowi powtórek zdobyta wiedza zostaje ugruntowana i zachowana w pamięci długoterminowej.
Oprócz skutecznego opanowania poprawnej pisowni około 1500 wyrazów uczniowie nabywają umiejętność schematycznego i szybkiego rysowania, koncentracji, wymiany wyrazów, poszerzają swój zasób słownictwa, rozwijają kreatywność, wzmacniają pewność siebie i zdobywają umiejętność opanowania stresu na dyktandach.

TREŚCI:
prezentacja i praktyczne zastosowanie technik pamięciowych stymulujących naukę języka polskiego
zasady pisowni języka polskiego (reguły ortograficzne, słowotwórstwo, rodziny wyrazów) oraz metody ułatwiające pamięciowe opanowanie i przyswojenie materiału
ćwiczenia i gry pamięciowe rozwijające umysł i umiejętności interpersonalne (zapamiętywanie imion, treści wierszy, definicji)
nowatorska metoda nauczania ortografii dla wszystkich, którzy mają problem z opanowaniem trudnej pisowni polskiej oraz dla dyslektyków

Zapraszamy na bezpłatne pokazy kursu ORTOGRATKA

 

 

 

Centrum Nauki i Muzyki

Kursy i warsztaty dla młodzieży i dorosłych:

Szkoła Muzyki Rozrywkowej
Kursy rozwoju i praca z zasobami

Centrum Nauki i Muzyki w sieci:

© Akademia Nauki w Bielsku-Białej  |  ul.Górska 3a,   Bielsko-Biała,    tel. (33) 815 15 14